Konflikthåndtering

Det er svært at håndtere konflikter i familien, men med vejledning og konfliktmægling kan fastlåste situationer løses op og en positiv udvikling genoprettes.

Jeg giver jer redskaber til at se problematikkerne fra andre synsvinkler, og efterhånden oplever I, at konflikten opløses.

Det kan dreje sig om konflikter med teenagebørn eller voksne børn, eller konflikter de voksne imellem.

Jeg er altid upartisk i konfliktmæglingen og hjælper jer til at nuancere og perspektivere problematikkerne.

En velvilje til at anskue konflikterne fra andre perspektiver kan bidrage til et andet syn på virkeligheden og give nye handlemuligheder.

Har I konflikter i familien?

  • Er I udfordrede i familien?
  • Har I svært ved at tale sammen?
  • Skælder I meget ud?
  • Reagerer et eller flere familiemedlemmer på en uforståelig måde?
  • Har I mange konflikter?
  • Mangler I værktøjer til at tackle konflikterne?
  • Mangler I råd og anvisninger på, hvordan I skal komme videre?

Kan du svare ja til noget af ovenstående, kan du få hjælp af konfliktmægling.

Tryghed i familien

Alle har brug for en base, de kan trives og føle sig trygge i. Hvis I skændes, råber eller ikke taler sammen, skabes dårlig stemning, familien mistrives og alle medlemmer bliver påvirkede.

Ingen bryder sig om at leve i ufred og med sure miner, og det hjælper ikke at lade som ingenting for at komme videre. Kan I ikke tale om konflikterne uden at skændes, er konfliktmægling en løsning.

Søg rådgivning

Jeg kan hjælpe jer, og jeg har uddannelse og lang erfaring indenfor området.

Jeg arbejder anerkendende og empatisk for at opnå den positive kontakt imellem parterne, og jeg er upartisk i rollen som mægler.

Det andet perspektiv

Jeg hjælper jer til at forstå modpartens virkelighed og drejer situationen, så den ses fra andre synsvinkler. Sammen vender vi tingene på hovedet, og ved at lytte og prøve at forstå, opløses konflikterne og harmonien genoprettes.

Priser


Familierådgivning

800 kr.

Samtalen er af en times varighed. Inkl. transport.


Familierådgivning i klinik

700 kr.

Samtalen er af en times varighed.


Individuel samtale med barnet

400 kr.

Samtalen varer typisk en halv time.

Adresse

Vinni Aarkrog
Malling Sundhedshus
Stationspladsen 4A
8340 Malling

Telefon