Konflikthåndtering

Det er både svært og hårdt at håndtere konflikter i familien. Det er anstrengende og tærer på kræfterne, men med vejledning og konfliktmægling kan fastlåste situationer løses op og en positiv udvikling genoprettes.

Jeg giver jer redskaber til at se problematikkerne fra nye synsvinkler, og efterhånden oplever I, at konflikterne opløses.

Det kan dreje sig om konflikter med børn, teenagebørn eller konflikter de voksne imellem.

Jeg er altid upartisk i konfliktmæglingen og hjælper jer til at nuancere og perspektivere problematikkerne.

En velvilje til at anskue konflikterne fra andre perspektiver kan bidrage til et andet syn på virkeligheden og give nye handlemuligheder.

Har I konflikter i familien?

 • Er I udfordrede i familien?
 • Har I svært ved at tale sammen?
 • Skælder I meget ud?
 • Skændes I meget?
 • Reagerer et eller flere familiemedlemmer på en uforståelig måde?
 • Har I mange konflikter?
 • Mangler I værktøjer til at tackle konflikterne?
 • Er konflikterne gået helt i hårdknude?
 • Mangler I råd og anvisninger på, hvordan I skal komme videre?

Prøv

 • at lytte til hinanden
 • at lade den anden tale ud
 • at bevare roen

Lykkes det stadig ikke at få en hensigtsmæssig kommunikation, kan I få gavn af konfliktmægling.

Ring for en uforpligtende samtale 

tlf. 27 14 24 14

Tryghed i familien

Alle har brug for en base, de kan trives og føle sig trygge i. Hvis I råber, skændes eller ikke taler sammen, skabes dårlig stemning, familien mistrives og alle medlemmer bliver påvirkede.

Ingen bryder sig om at leve i ufred og med sure miner, og I kommer ikke videre ved at lade som ingenting. Kan I ikke tale om konflikterne uden at skændes, er konfliktmægling en løsning.

Søg rådgivning

Jeg kan hjælpe jer, og jeg har uddannelse og lang erfaring indenfor området.

Jeg arbejder anerkendende og empatisk for at opnå den positive kontakt imellem parterne, og jeg er upartisk i rollen som mægler.

Det andet perspektiv

Jeg hjælper jer til at forstå modpartens virkelighed og drejer situationen, så den kan ses fra andre synsvinkler. Sammen vender vi tingene på hovedet, og ved at lytte og prøve at forstå, opløses konflikterne og harmonien genoprettes.

Priser

Videorådgivning

800 kr.

Samtalen er af en times varighed. Prisen er inkl. moms


Familierådgivning

900 kr.

Samtalen er af en times varighed. Prisen er inkl. moms og transport.


Familierådgivning i klinik

800 kr.

Samtalen er af en times varighed. Prisen er inkl. moms


Klippekort til 5 samtaler 

4.000 kr.

(ingen udløbsdato)


Individuel samtale med barnet

450 kr.

Samtalen varer typisk en halv time.

Adresse

Vinni Aarkrog
Engdalgårdsvej 52
8330 Beder
cvr:34682763

Telefon

Ring for en uforpligtende snak
27 14 24 14