Konflikthåndtering

Det kan være svært at håndtere konflikter i familien, men med vejledning kan fastlåste situationer løses op og en positiv udvikling kan fortsætte.

En velvilje til at anskue konflikterne fra andre perspektiver kan bidrage til et nyt syn på virkeligheden og give nye handlemuligheder.

Har I konflikter i familien?

  • Er I udfordrede i familien?
  • Har I svært ved at tale sammen?
  • Skælder I meget ud?
  • Reagerer et eller flere familiemedlemmer på en uforståelig måde?
  • Har I mange konflikter?
  • Har jeres barn fået stillet en diagnose, og giver det konflikter mellem jer, fordi I mangler værktøjer til at tackle det?
  • Mangler I råd og anvisninger på, hvordan I skal løse konflikter i familien?

Kan du svare ja til ovenstående, kan du få hjælp af familierådgivning.

Tryghed i familien

Alle har brug for en base, de kan trives og føle sig trygge i. Hvis I over længere tid skændes, råber eller ikke taler sammen, er familien i dårlig trivsel, og alle medlemmer bliver påvirkede.

Ingen bryder sig om at leve i ufred og med sure miner, og det hjælper ikke at lade som ingenting for at komme videre. Hvis I ikke kan kan tale om konflikterne uden at skændes, kan I få hjælp af konfliktmægling.

Søg rådgivning

Jeg kan hjælpe jer, og jeg har uddannelse og lang erfaring indenfor området.

Jeg arbejder anerkendende og empatisk for at opnå den positive kontakt imellem parterne, og jeg er upartisk i rollen som mægler.

Det andet perspektiv

Jeg hjælper jer til at skifte perspektiv og vende situationen, så den også kan ses fra modpartens synspunkt. Sammen vender vi tingene på hovedet, og ved at lytte og prøve at forstå den andens virkelighed, kan det lykkes at opløse konflikterne og genoprette harmonien.

Priser


Familierådgivning

900 kr.

Samtalen er af en times varighed. Inkl. transport.


Familierådgivning i klinik

800 kr.

Samtalen er af en times varighed.


Individuel samtale med barnet

450 kr.

Samtalen varer typisk en halv time.

Adresse

Vinni Aakrog
Stationspladsen 4A
8340 Malling

Telefon