Familieterapi / -behandling

I familieterapi eller familiebehandling modtager I en positiv rådgivning, der anskuer problematikkerne fra nye perspektiver. På en anerkendende måde støttes og guides I til at se nye muligheder, og I får redskaber til at komme videre. På en rolig måde kommer vi rundt om hele familien, så alle bliver hørt og kommer i bedre trivsel.

Jeres og barnets styrkesider er mit udgangspunkt, og mit fokus er en tilegnelse af positive kontaktformer. I får praktiske anvisninger, der kan bruges i dagligdagen i forbindelse med de aktuelle udfordringer eller jeres bekymring for barnets udvikling og trivsel.

Nogle få timers rådgivning er en god investering for at få hverdagen til at glide mere jævnt og smertefrit.

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg giver anerkendende familierådgivning og -terapi, hvor I guides til at anvende nye, praktiske redskaber i hverdagen.

Kan I ikke se jer ud af konflikterne, tilbyder jeg konfliktmægling, hvis I ønsker det.

Alle forældre vil gøre det bedste for deres børn, og alle børn gør det bedste for at opnå en god og hensigtsmæssig kontakt med deres omgivelser, og dog lykkes det ikke altid. Det er der råd for, og jeg gør mit yderste for at hjælpe jer.

 

Selve rådgivningen

Jeg besøger jer i jeres hjem, bruger visir, spritter af og holder afstand, og jeg kører ud i en radius af ca. 50 km. fra AarhusI kan også booke en tid i min klinik i Malling Sundhedshus, hvor jeg er hver torsdag.

Afhængig af udfordringerne deltager børnene i samtalerne. Jeg taler også med børnene alene for efterfølgende at tale med hele familien. Formen aftaler vi inden samtalerne.

Som regel er 1 – 3 gange á 1 – 2 timers varighed passende, men det aftales individuelt.

Jeres ønsker

Jeg hjælper jer til et hensigtsmæssigt samspil i familien, og vi kigger på relationerne alle familiemedlemmerne imellem. Parforholdet påvirkes, hvis et barn ikke trives, og min rådgivning omfatter også jeres parforhold, hvis I ønsker det.

I samarbejde afdækker vi jeres ønsker og forventninger, og vi aftaler, om en enkelt samtale har givet de nødvendige værktøjer til en velfungerende familie, eller om vi skal indgå et længerevarende samtaleforløb, alt efter jeres behov.

 

Priser 

Videorådgivning

700 kr.

Familierådgivning

800 kr.

Samtalen er af en times varighed. Inkl. transport.


Familierådgivning i klinik

700 kr.

Samtalen er af en times varighed.


Individuel samtale med barnet

400 kr.

Samtalen varer typisk en halv time.

Adresse

Vinni Aarkrog
Malling Sundhedshus
Stationspladsen 4A
8340 Malling

Telefon