Familie­rådgiver

Vinni Aarkrog

Jeg er familierådgiver, og jeg vejleder og behandler familier i mistrivsel og med rod i relationerne, ligesom jeg fungerer som konfliktmægler. Jeg rådgiver også forældre til børn med diagnoser som ADHD, autismespektrumforstyrrelser, sociale udfordringer og udviklingshæmning.

Jeg kører ud til jer i Aarhus og omegn og giver familierådgivning i jeres eget hjem eller i min klinik i Malling Sundhedshus, hvor vi kan mødes i fred og ro.

Hvis et barn har udfordringer, påvirker det hele familien. Hverdagen kan blive svær at håndtere, og samværet kan ofte gå i hårdknude. Hele familien mistrives, og det kan være ødelæggende for både samspillet med barnet og for parforholdet.

Jeg kan hjælpe jer med at genoprette det positive samspil med barnet og med hinanden.

Familie­rådgiver

Vinni Aarkrog

 

Jeg er familierådgiver, og jeg vejleder og behandler familier i mistrivsel og med rod i relationerne, ligesom jeg fungerer som konfliktmægler. Jeg rådgiver også forældre til børn med diagnoser som ADHD, autismespektrumforstyrrelser, sociale udfordringer og udviklingshæmning.

Jeg kører ud til jer i Aarhus og omegn og giver familierådgivning i jeres eget hjem eller i min klinik i Malling Sundhedshus, hvor vi kan mødes i fred og ro.

Hvis et barn har udfordringer, påvirker det hele familien. Hverdagen kan blive svær at håndtere, og samværet kan ofte gå i hårdknude. Hele familien mistrives, og det kan være ødelæggende for både samspillet med barnet og for parforholdet.

Jeg kan hjælpe jer med at genoprette det positive samspil med barnet og med hinanden.

Som familierådgiver har jeg stor viden om børn i vanskeligheder og mange års erfaring med svære samtaler og problemstillinger hos familier med rod i relationerne.

Min baggrund som familierådgiver

Jeg har i mange år vejledt børn, unge og familier i vanskeligheder, og jeg har hjulpet og undervist børn og unge med udfordringer i kommunikationen og på relationsområdet, så vanskelighederne er blevet afhjulpet, og børnene har videreudviklet sig i en positiv retning.

Jeg afdækker problemstillingerne og giver praktiske anvisninger til dagligdagen. Jeg har en anerkendende og respektfuld tilgang til problematikkerne.

Gennem en lang årrække har jeg arbejdet som speciallærer for børn med forskellige diagnoser. Med uddannelse indenfor AKT-området og en master i pædagogiske udviklingsprocesser og rådgivning, samt en bunke erfaring, er jeg godt rustet til at vejlede i de problematikker, man som familie ofte står over for. Jeg vejleder også gerne forældre til børn, der har fået stillet en diagnose.

j

Uddannelse

Master i pædagogik og rådgivning
Speciallærer
Pædagogisk diplom
AKT-uddannelse 1
AKT-uddannelse 2
Specialpædagogisk grundkursus
Læreruddannelse

Kurser

 Narrativ praksis

Relationspædagogik

Systemisk pædagogik

Børn i vanskeligheder

ADHD

ASF

Marte-meo

MBD/DAMP

N

Særlig viden og kompetence

Systemisk metode
Anerkendende tilgang
ADHD
Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder Mistrivsel
Udviklingshæmning
Udadrettet adfærd
Sociale vanskeligheder