familie­rådgiver

Vinni Aarkrog

Jeg er erfaren familierådgiver, og jeg vejleder og behandler familier med udfordringer og rod i relationerne. Jeg fungerer som konfliktmægler, når tingene er gået i hårdknude.

Jeg kører ud til jer i jeres eget hjem på et aftalt tidspunkt, og jeg tager naturligvis de nødvendige forholdsregler som afspritning og afstand. 

I kan også komme til mig i min klinik i Malling Sundhedshus, hvor vi kan tale sammen i fred og ro. Jeg er i huset hver torsdag.

Jeg rådgiver på video via et link, der er gdpr-sikret, hvis du foretrækker det.

 

Familie­rådgiver

Vinni Aarkrog

 

Jeg er familierådgiver, og jeg vejleder og behandler familier med rod i relationerne, ligesom jeg fungerer som konfliktmægler, når tingene er gået i hårdknude.

Jeg kører ud til jer i jeres eget hjem på et aftalt tidspunkt, og jeg tager naturligvis de nødvendige forholdsregler som afspritning og afstand. 

I kan også komme til mig i min klinik i Malling Sundhedshus, hvor vi kan mødes i fred og ro. Jeg er i huset hver torsdag.

Jeg rådgiver på video via et link, der er gdpr-sikret, hvis du foretrækker det.

 

Som familierådgiver har jeg stor viden om børn i vanskeligheder og mange års erfaring med svære samtaler og problemstillinger hos familier med rod i relationerne.

Min baggrund som familierådgiver

Jeg har i mange år vejledt børn, unge og familier i vanskeligheder. Jeg har undervist børn og unge med udfordringer i kommunikationen og på relationsområdet, så de har videreudviklet sig i en positiv retning, og gennem en lang årrække har jeg arbejdet som speciallærer for børn med forskellige diagnoser.

Med en master i pædagogiske udviklingsprocesser og rådgivning, en uddannelse indenfor AKT-området, samt andre relevante kurser og en bunke erfaring, er jeg godt rustet til at vejlede i de problematikker, man som familie kan stå over for. Det drejer sig ofte om konflikter imellem barn og voksen, men også konflikter de voksne imellem.

Hvordan jeg kan hjælpe jer

 

Hvis et barn har udfordringer, påvirker det hele familien. Pludselig bliver du opmærksom på, at hverdagen er præget af konflikter, skæld ud og dårlig stemning, samværet er gået i hårdknude og en negativ spiral er startet. Hele familien er i mistrivsel, og det ødelægger både samspillet med barnet og jeres parforhold.

Jeg kan hjælpe jer med at genoprette det positive samspil med barnet og med hinanden. Sammen afdækker vi problemstillingerne, og I får praktiske anvisninger til brug i dagligdagen. Der skal ikke så mange samtaler til, før I opdager, at I er begyndt at handle anderledes og konfliktniveauet er mindsket.

 Jeg har naturligvis tavshedspligt.

j

Uddannelse

Master i pædagogik og rådgivning
Speciallærer
Pædagogisk diplom
AKT-uddannelse 1
AKT-uddannelse 2
Specialpædagogisk grundkursus
Læreruddannelse

Relevante kurser

Narrativ praksis

Relationspædagogik

Systemisk pædagogik

Børn i vanskeligheder

ADHD

ASF

Marte-meo

MBD/DAMP

N

Særlig viden og kompetence

Konflikthåndtering
Teenageproblematikker
Anerkendende tilgang
Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder
Mistrivsel
Udviklingshæmning
Udadrettet adfærd
Sociale vanskeligheder