Familie­terapeut

Vinni Aarkrog

Har I udfordringer i familien og rod i relationerne, kan jeg hjælpe jer. Jeg er familieterapeut, og jeg har stor erfaring med både familieterapi og -vejledning. Jeg fører samtaler med hele familier, par – sammen eller hver for sig – aleneforældre, børn og unge i kortere eller længerevarende forløb. Når tingene er gået i hårdknude, indgår jeg som konfliktmægler.

I forbindelse med skilsmisse rådgiver jeg ud fra et børneperspektiv om, hvordan I kan komme igennem forløbet på den bedst mulige måde for alle.

Jeg kører ud til jer i jeres eget hjem på et aftalt tidspunkt, eller I kan komme til mig i min klinik i Beder, hvor vi kan tale sammen i fred og ro. 

Jeg rådgiver også online, hvis I foretrækker det.

Familie­terapeut

Vinni Aarkrog

 

Har I udfordringer i familien og rod i relationerne, kan jeg hjælpe jer. Jeg er familieterapeut, og jeg har stor erfaring med familieterapi, vejledning og behandling af familier med forskellige udfordringer. Jeg fører samtaler med par – alene eller hver for sig – aleneforældre, børn, unge og med hele familier, og jeg har kortere eller længerevarende forløb afhængig af udfordringerne. Når tingene er gået i hårdknude, indgår jeg som konfliktmægler.

I forbindelse med skilsmisse rådgiver jeg ud fra et børneperspektiv om, hvordan I alle kan komme igennem forløbet på den bedst mulige måde.

Jeg kører ud til jer i jeres eget hjem på et aftalt tidspunkt, eller I kan komme til mig i min klinik i Beder, hvor vi kan mødes i fred og ro.

Jeg rådgiver også online, hvis I foretrækker det.

Som familierådgiver har jeg stor viden om børn i vanskeligheder og mange års erfaring med svære samtaler og problemstillinger hos familier med rod i relationerne.

Min baggrund som familierådgiver

Jeg har i mange år rådgivet og vejledt børn, unge og familier i udfordringer.  Gennem en lang årrække har jeg arbejdet som speciallærer for børn med forskellige diagnoser. Jeg har undervist børn og unge med udfordringer i kommunikationen og på relationsområdet, så de har videreudviklet sig i en positiv retning.

Sideløbende med undervisning og vejledningsopgaver har jeg videreuddannet mig med en master i pædagogiske udviklingsprocesser og rådgivning. Jeg har en uddannelse indenfor AKT-området, samt andre relevante kurser, såsom metakognitiv psykologi, konflikthåndtering og coaching, samt en bunke erfaring, Jeg er godt rustet til at vejlede i de problematikker, man som familie kan stå over for. Det drejer sig ofte om konflikter imellem barn og voksen, men også konflikter de voksne imellem.

I min fritid er jeg bl.a. frivillig rådgiver på Børnetelefonen.

Hvordan jeg kan hjælpe jer

 

Hvis et barn er i udfordringer, påvirker det hele familien. Pludselig bliver du opmærksom på, at hverdagen er præget af skæld ud, konflikter og dårlig stemning, samværet er kørt af sporet, og en negativ spiral er startet. Hele familien mistrives, og det ødelægger både samspillet med barnet og jeres parforhold.

Jeg kan hjælpe jer med at genoprette det positive samspil med barnet og med hinanden. Sammen afdækker vi de udfordringer, I står i, og I får praktiske anvisninger til brug i dagligdagen. Der skal ikke så mange samtaler til, før I opdager, at I er begyndt at handle anderledes og konfliktniveauet er mindsket.

 Jeg har naturligvis tavshedspligt.

j

Uddannelse

Master i pædagogik og rådgivning
Speciallærer
Pædagogisk diplom
AKT-uddannelse 1
AKT-uddannelse 2
Specialpædagogisk grundkursus
Læreruddannelse

Relevante kurser

Metakognitiv psykologi

Coaching

Konflikthåndtering

Narrativ praksis

Relationskompetence

Systemisk pædagogik

Børn i vanskeligheder

ADHD

ASF

Marte-meo

MBD/DAMP

N

Særlig viden og kompetence

Konflikthåndtering
Teenageproblematikker
Anerkendende tilgang
Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder
Mistrivsel
Udviklingshæmning
Udadrettet adfærd
Sociale vanskeligheder