Børn i mistrivsel

Både børn med og uden diagnoser kan udvise tegn på dårlig trivsel. En familie med et barn i mistrivsel kan få gavn af en rådgivning, der ændrer samværet, så I kan bevæge jer i en mere positiv og perspektivrig retning.

Hvis I kan nikke genkendende til nogle af reaktionerne  nedenfor, kan I modtage en rådgivning, der ændrer samværet, så I kan bevæge jer i en mere positiv og perspektivrig retning.

Børn i mistrivsel er ofte

 • urolige
 • impulsive
 • ukoncentrerede
 • har svært ved at bevare opmærksomheden
 • har svært ved at høre efter
 • har symptomer på stress
 • har adfærdsmæssige vanskeligheder
 • bliver ofte rasende
 • skriger
 • har vanskeligt ved at fastholde venskaber
 • slår
 • stikker af
 • har svært ved at overskue, hvad der skal ske
 • får skylden
 • kommer nemt i konflikter

Søg rådgivning

Hvis en eller flere af reaktioner er til stede hos jeres barn, er der overvejende sandsynlighed for, at barnet – og formodentlig hele familien – er i mistrivsel og kan få gavn af familiebehandling og -rådgivning.

Børns kontakt

Alle børn søger kontakt med de mennesker, der omgiver dem, men hvis barnet ikke trives, bliver kontakten negativ. Det betyder ofte, at en dårlig spiral starter.

Intet barn eller familie ønsker en negativ kontakt, og selvom alle forældre gør deres bedste, kan der alligevel opstå vanskeligheder.

Barnets perspektiv

Jeg ser tingene fra barnets synspunkt, og sætter samspillet og forståelsen af barnets reaktioner under lup. I vil herudfra få praktiske og tilgængelige anvisninger til brug i det daglige samvær, så det positive samspil genoprettes.

Priser


Familierådgivning

900 kr.

Samtalen er af en times varighed. Inkl. transport.


Familierådgivning i klinik

800 kr.

Samtalen er af en times varighed.


Individuel samtale med barnet

450 kr.

Samtalen varer typisk en halv time.

Adresse

Vinni Aakrog
Stationspladsen 4A
8340 Malling

Telefon