Børn i dårlig trivsel

Alle børn udviser i perioder mindre tegn på dårlig trivsel, og det sker der ikke noget ved. Men hvis barnet over længere tid virker trist, nedtrykt, nærtagende, initiativløst, råber, bliver rasende, er ikke glad – er der derimod grund til at reagere. Det er ofte svært at trænge ind til barnet, men fortvivl ikke, for I kan få gavn af rådgivning.

Jeg kan hjælpe jer og guide jer til at ændre samværet, så I bevæger jer i en positiv og perspektivrig retning.

Jeg besøger jer i jeres hjem, eller I kan komme til mig i min klinik i Malling Sundhedshus, hvor jeg er hver torsdag.

I kan også modtage rådgivning på video.

 

Hvis I nikker genkendende til nogle af reaktionerne nedenfor, har I gavn af rådgivning, der ændrer samværet, så I bevæger jer i en positiv og perspektivrig retning.

Børn i mistrivsel er ofte

 • urolige
 • impulsive
 • ukoncentrerede
 • bevarer ikke opmærksomheden
 • hører ikke efter
 • har symptomer på stress
 • har adfærdsmæssige vanskeligheder
 • bliver rasende
 • skriger
 • kan ikke fastholde venskaber
 • slår
 • stikker af
 • kan ikke overskue, hvad der skal ske
 • får skylden
 • kommer i konflikter

Prøv at give barnet pauser

Prøv at lytte til, hvad barnet siger

Bevar roen

Søg rådgivning

Hvis barnet stadig har nogle af de nævnte reaktioner, har I gavn af familiebehandling og -rådgivning.

Børns kontakt

Alle børn søger kontakt med de mennesker, der omgiver dem, men hvis barnet er presset eller ikke trives af den ene eller anden grund, bliver kontakten negativ. Det resulterer i uforståenhed fra forældrenes side og negative og utilsigtede reaktioner, så en dårlig spiral starter.

Intet barn eller familie ønsker en negativ kontakt, og selvom alle forældre gør deres bedste, kan der alligevel opstå vanskeligheder.

Barnets perspektiv

Jeg ser tingene fra barnets synspunkt, og sætter samspillet og forståelsen af barnets reaktioner under lup. I vil få praktiske og tilgængelige anvisninger til brug i det daglige samvær, så det positive samspil genoprettes.

Priser

 

Videorådgivning

700 kr.

Familierådgivning

800 kr.

Samtalen er som udgangspunkt af en times varighed. Prisen er inkl. transport og moms.


Familierådgivning i klinik

700 kr.

Samtalen er som udgangspunkt af en times varighed. Prisen er incl. moms.


Individuel samtale med barnet

400 kr.

Samtalen varer typisk en halv time.

Adresse

Vinni Aarkrog
Malling Sundhedshus
Stationspladsen 4A
8340 Malling

Telefon